Subvencións para actividades culturais e deportivas 2019

Por | Novas

No Boletín Oficial da Provincia núm. 13, correspondente ao día 21 de xaneiro, publicouse o anuncio da convocatoria das subvencións para actividades culturais e para actividades deportivase realizadas no 2019. O prazo de presentación das solicitudes e da súa xustificación remata o día 2 marzo de 2020. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente de xeito electrónico a través da sede electrónica do Concello (https://rodeiro.sedelectronica.gal) utilizando o trámite “instancia xeral”, á que achegarán os formularios oficiais que se poden descargar no enlace anexo….

Ler máis

Bonificación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para inmobles onde se desenvolven actividades agrícolas, gandeiras e forestais 2020

Por | Novas

O Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 28/11/17, acordou modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), introducindo unha bonificación potestativa do 95 % da cota íntegra do imposto para os inmobles no que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras e forestais e que cumpran os requisitos establecidos na modificación da Ordenanza aprobada. O texto definitivo da Ordenanza foi publicado no BOP núm. 29, correspondente ao día 9 de febreiro de 2018, que se contén como…

Ler máis

Exposición “Express-Arte: 15 visións”

Por | Novas

Dende o pasado día 8 ata o 20 de xaneiro contamos no Concello de Rodeiro coa exposición fotográfica Express-Arte que se pode visitar no salón de actos do Centro Cultural Municipal “Manuel Lamazares”. As quince fotografías que se mostran foron realizadas dende un programa de inserción laboral para mulleres vítimas de violencia de xénero e impulsadas pola Asociación de Xóvenes Emprendedores Lucenses (AXEL).  Dito programa buscou fomentar o empoderamento das mulleres, facilitar o seu coñecemento sobre o mundo empresarial, mostrarlles…

Ler máis

IX Concurso de Carteis Igualitarios

Por | Novas

Este concurso, que se desenvolve dende o ano 2011, é unha das actividades que se promoven dende o concello para sensibilizar á cidadanía en contra da violencia de xénero, así como dar visibilidade á problemática. Invitamos a participar a todos aqueles veciños e veciñas que o desexen, tanto de forma individual como grupal e, moi especialmente, ás asociacións e colectivos sociais do Concello asi coma ás mozas e mozos do mesmo que nos gustaría que nesta edición nos amosasen a…

Ler máis