Información pública do catálogo de estradas da rede autonómica de estradas de Galicia (RAEGA)

Por | Novas

Faise público que por Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas do 16 de febreiro de 2021 aprobouse provisionalmente o Catálogo de estradas da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/096.09.1). Se somete a información pública, por espazo de trinta días, o Catálogo de estradas da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/096.09.1). Durante dito prazo os interesados poderán consultar a documentación na Casa do Concello, en horario de oficina, e presentar, de ser o caso, as alegacións que estimen pertinentes…

Ler máis

Información pública da instalación do parque eólico “Maxal”

Por | Novas

Faise público que por Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, se someten a información pública, por espazo de trinta días, a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e a solicitude de declaración de utilidade pública das instalacións do parque eólico Maxal, situado nos concellos de Rodeiro (Pontevedra), Antas de Ulla e Taboada (Lugo), promovido por…

Ler máis

Dereitos humanos en Mozambique

Por | Novas

Tamén se solicitou a exposición sobre “Dereitos humanos en Mozambique”. O fotoxornalista vigués Adrián Irago gañou en 2016 a terceira edición do certame Imaxes con Fondo, cuxo premio consistía nunha viaxe a Mozambique para retratar a realidade do país e os proxectos de cooperación internacional financiados polo Fondo Galego. Daquela experiencia xurdiu esta exposición, estreada tras a conmemoración do 70º aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. https://fondogalego.gal/sensibilizacion/exposicions/dereitos-humanos-en-mozambique/

Ler máis

Consello climático xuvenil

Por | Novas

A Concellería de Cultura vén de solicitar o curso “Consello climático xuvenil” dentro deste proxecto europeo, organizado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Concienciar as mozas e mozos europeos sobre as graves consecuencias do cambio climático para que se convertan en axentes de transformación na procura dun mundo máis sustentable é o obxectivo do proxecto ‘People & Planet: un destino común’. A implicación directa da mocidade nos problemas ambientais do Concello e na súa resolución é chave neste proxecto,…

Ler máis

Declaración institucional en conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller

Por | Novas

Dende o Concello de Rodeiro queremos aproveitar esta data para recordar o papel fundamental que desenvolveron e desenvolven as mulleres na nosa sociedade, e especialmente no noso concello, tanto a nivel laboral, como familiar e social. Papel que se volveu máis fundamental se cabe nestes tempos de loita conta a pandemia. Esta data creouse a nivel internacional coma un día de reivindicación de dereitos fundamentais básicos para a muller a nivel laboral e de participación cidadá nos primeiros anos do…

Ler máis

Información pública da instalación do parque eólico “Serra do Faro, ampliación II”

Por | Novas

Faise público que por Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, se someten a información pública, por espazo de trinta días, a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal das instalacións do parque eólico Serra do Faro, ampliación II, situado nos concellos de Rodeiro, Dozón (Pontevedra), San Cristovo de Cea e Piñor (Ourense), promovido por Pena…

Ler máis