Skip to main content

O Concello de Rodeiro pon á súa disposición o seguinte formulario para que nos remita as súas consultas e suxestións.

  O teu nome (obrigatorio)

  O teu email

  A quen vai dirixido

  Motivo

  A túa mensaxe

  Podes axudarnos coa localización

  Podes insertar un arquivo ou fotografía

  Aviso Legal

  No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, mediante o envío do formulario de contacto, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Concello de Rodeiro, co fin de poder contestarlle as consultas que Vd. realice a través do Portal Web. Así mesmo, www.rodeiro.gal, poderá remitirlle información adicional non contida nesta sección (engadida información sobre os seus servizos).

  Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, enviando notificación expresa a: Concello de Rodeiro; Praza da Fonte nº2; 36530 – Pontevedra; Telf: 986 790 009