Skip to main content

PARTIDO POPULAR – PP

Sra. Dª. Concepción Isolina Somoza Calviño
Sr. D. Jesús López Diéguez
Sra. Dª. Elena Gamallo Moure
Sr. D. Pablo Cuñarro Fernández
Sr. D. Luís López Diéguez

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE

Sr. D. José Luis Camiñas Vázquez – Alcalde do Concello.
Sra. Dª. Begoña Vázquez López – Concelleira-delegada de urbanismo, traballo e servizos sociais.
Sr. D. Manuel García Deza – Concelleiro-delegado de servizos básicos, medio ambiente e emerxencias.
Sra. Dª. Patricia Hermida Deza – Concelleira-delegada infancia, igualdade e transformación dixital.

UNIDADE POR RODEIRO

Sr. D. Alberte Lamazares Casero – Tenente de alcalde e concelleiro-delegado de economía, educación, deportes, xuventude e sector primario
Sra. Dª. Julia Dacal Juiz – Concelleira-delegada de cultura, turismo, patrimonio, comercio e sanidade