PARTIDO POPULAR – PP

Sr. D. Luís López Diéguez – Alcalde do Concello
Sra. Dª. Concepción Isolina Somoza Calviño – Primeira tenente de alcalde e concelleira-delegada de urbanismo, cultura, economía e medio rural.
Sr. D. Rubén Perfecto Quintá Quintá – Segundo tenente de alcalde e concelleiro-delegado de obras e servizos básicos.
Sr. D. Pablo Sobrado Vázquez – Concelleiro-delegado de educación, turismo, comunicación e patrimonio.
Sra. Dª. Ana Belén Calvo Mariño – Concelleira-delegada de medio ambiente, infancia, voluntariado e igualdade.
Sr. D. José Manuel Camba Mejuto – Concelleiro-delegado de deportes, xuventude e montes.

UNIDADE POR RODEIRO

Sr. D. Alberte Lamazares Casero

Sra. Dª. Belén Villanueva Patao

Sr. D. José Rodríguez Pérez

Sra. Dª. Xandra García Hermida

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE

Sr. D. José Antonio González Dacal