PARTIDO POPULAR – PP

Sr. D. Luís López Diéguez – Alcalde do Concello
Sra. Dª. Concepción Isolina Somoza Calviño – Primeira tenente de alcalde e concelleira-delegada de urbanismo, cultura, economía e medio rural.
Sr. D. Rubén Perfecto Quintá Quintá – Segundo tenente de alcalde e concelleiro-delegado de obras e servizos básicos.
Sr. D. Pablo Sobrado Vázquez – Concelleiro-delegado de educación, turismo, comercio e patrimonio.
Sra. Dª. Ana Belén Calvo Mariño – Concelleira-delegada de servizos sociais, infancia, muller e igualdade.
Sr. D. José Manuel Camba Mejuto – Concelleiro-delegado de medio ambiente, montes, xuventude e emprego.

E-mail

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE

Sr. D. José Benito Vence Deza
Sra. Dª Tania Failde Fernández
Sra. Dª Edita Lorenzo López

E-mail

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO – BNG

Sr. D. Alberte Lamazares Casero

E-mail

INDEPENDENTES DE RODEIRO – IdR

Sr. D. Manuel Norberto Salgado González

E-mail