Skip to main content

PARTIDO POPULAR – PP

Sr. D. Rubén Perfecto Quintá Quintá – Alcalde do Concello
Sr. D. Pablo Sobrado Vázquez – Tenente de alcalde e concelleiro-delegado de educación, turismo, comunicación, patrimonio e comercio.
Sra. Dª. Ana Belén Calvo Mariño – Concelleira-delegada de cultura, infancia, igualdade, medio ambiente e voluntariado.
Sr. D. José Manuel Camba Mejuto – Concelleiro-delegado de deportes, xuventude e montes.
Sr. D. José Manuel Fernández Otero – Concelleiro-delegado de medio rural e servizos básicos.
Sr. Dª. María Dolores Simón Valladares – Concelleira-delegada de urbanismo, economía e servizos sociais.

UNIDADE POR RODEIRO

Sr. D. Alberte Lamazares Casero

Sra. Dª. Belén Villanueva Patao

Sr. D. José Rodríguez Pérez

Sra. Dª. Xandra García Hermida

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE

Sr. D. José Antonio González Dacal