Skip to main content

PXOM

É fundamental a identificación de proxectos denominados clave, motores ou estruturais. É dicir, proxectos importantes que causan impacto positivo de maneira significativa en diferentes obxectivos e ámbitos da estratexia urbana e que, polo tanto, actúan como motores do desenvolvemento económico e social e da realización do modelo de concello.

Tomos

TOMO XII Estratexia de actuación e estudio economico

Descargar TOMO XII Estratexia de actuación e estudio economico - (0.0 B)
TOMO IV-Estudio do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional 2

Descargar TOMO IV-Estudio do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional 2 - (0.0 B)
TOMO XI-Catálogo de elementos que hai que protexer ou recuperar

Descargar TOMO XI-Catálogo de elementos que hai que protexer ou recuperar - (0.0 B)
TOMO V-Estudo sostebilidade ambiental, impacto ambiental e paisaxístico

Descargar TOMO V-Estudo sostebilidade ambiental, impacto ambiental e paisaxístico - (0.0 B)
TOMO XII-Estratexia de actuación e estudio economico

Descargar TOMO XII-Estratexia de actuación e estudio economico - (0.0 B)
TOMO X-Trazados das redes fundamentais de servizos nos solos urbanizables delimitados-ámbitos dos solos urbanizables non delimitados

Descargar TOMO X-Trazados das redes fundamentais de servizos nos solos urbanizables delimitados-ámbitos dos solos urbanizables non delimitados - (0.0 B)
TOMO IX-Planos de ordenación 2 (Nucleos_Rurais)

Descargar TOMO IX-Planos de ordenación 2 (Nucleos_Rurais) - (0.0 B)