Resultados do sorteo para a formación das mesas electorais para as Eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020

Por | Novas

No día de hoxe 16 de xuño do corrente celebrouse ante o Pleno do Concello o sorteo público para a composición das mesas electorais das vindeiras Eleccións ao Parlamento de Galicia, sendo elixidos como titulares os seguintes electores: Distrito 01 Sección 001 Mesa A Álvaro Sánchez Sobrado Nilo Portomeñe Menoyo Margarita Lamas Conde   Distrito 01 Sección 001 Mesa B Estefanía Otero Calviño Antonio Saa Porto Diamantino Fernando Gachineiro de Almeida   Distrito 02 Sección 001 Mesa A Miguel Vence…

Ler máis

Convocatoria de axudas para o transporte de alumnado 2019-2020

Por | Novas

No Boletín Oficial da Provincia de hoxe, 09.06.2020,  publicouse a convocatoria para o curso lectivo 2019-2020 das axudas reguladas pola Ordenanza para a concesión de axudas para o transporte do alumnado do Concello que cursa estudos fóra do termo municipal. Obxecto e finalidade.- Facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito á educación e o seu fin é compensar ás familias polos gastos que teñen que afrontar no desprazamento dos estudantes fóra do termo municipal. Estas axudas financiaranse…

Ler máis

Ingreso Mínimo Vital

Por | Novas

A creación e regulación do ingreso mínimo vital como prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas. Persoas beneficiarias a) As persoas integrantes dunha unidade de convivencia nos termos establecidos neste real decreto-lei. b) As persoas de polo menos 23 anos e menores de 65 anos…

Ler máis

Fin do prazo para solicitar a bonificación no IBI 2020

Por | Novas

O día 16 de xuño de 2020 é o último día para solicitar a bonificación no IBI aos inmobles e construcións indispensables para o desenvolvemento de actividades agrícolas, gandeiras ou forestais, pertencentes ao sector primario. O alzamento da suspensión de termos e interrupción dos prazos foi acordada na Xunta de Goberno Local do pasado día 20 de maio e publicouse no Boletín Oficial da Provincia de onte, reactivándose deste xeito este procedemento polos días restantes que a declaración do estado…

Ler máis

Consulta do censo electoral para as vindeiras eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020

Por | Novas

Entre os días 25 de maio e 1 de xuño do corrente, ambos inclusive, estará aberto no Concello o servizo de consulta do censo electoral para as vindeiras eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020. Dada a vixencia do estado de alarma pola crise sanitaria do COVID-19, non haberá posibilidade de consulta presencial na casa do concello. A consulta poderá facerse a través de instancia xeral na sede electrónica do concello (https://rodeiro.sedelectronica.gal/), ou ben enviando…

Ler máis

Bono social eléctrico

Por | Novas

O Bono Social é un desconto aplicado a determinados colectivos considerados consumidores vulnerables. Este desconto varía segundo a situación de cada abonado, o desconto aplicado é dun 25% até un 40% sobre a factura total. Esta porcentaxe, dependendo de diversas situacións máis como o risco de exclusión social, pode ser aínda maior. Por motivos do Covid-19 o Goberno realizará unha prórroga da devandita subvención como medida dentro do Plan de Actuación. – Hai que ser titular da subministración eléctrica contratado…

Ler máis