Concilia Rodeiro verán 2021

Por | Novas

A Concellería de Cultura do Concello de Rodeiro organiza unha nova actividade para as mañás dos meses de xullo e agosto baixo o título CONCILIA RODEIRO VERÁN 2021. Esta actividade desenvolverase nas dúas quincenas do mes de xullo e nas dúas quincenas do mes de agosto. Cada quincena será obxecto dunha convocatoria específica. As actividades están dirixidas a nenos e rapaces de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos, ambas inclusive. A programación desenvolverase en horario habitual de…

Ler máis

Actividades de verán 2021

Por | Novas

A  Concellería  de  Cultura do  Concello  vai programar  ao  longo  da tempada de verán unha serie de actividades lúdicas e formativas para nenos e rapaces a desenvolver nas catro quincenas dos meses de xullo e agosto. A finalidade das actividades, ao igual que en pasadas edicións, consiste en permitir que os menores poidan gozar do seu tempo de ocio correspondente ás  vacacións  escolares,  realizando  actividades  que  repercutan  na  súa formación e aprendizaxe en diversos ámbitos da vida (deportes, hábitos saudables,…

Ler máis

Apertura de prazo para a presentación de solicitude de praza no punto de atención á infancia(PAI) do Concello de Rodeiro para o vindeiro curso 2021/2022

Por | Novas

Usuarios/as: Serán usuarios/as do PAI municipal, os/as menores de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos, empadroados no Concello de Rodeiro e que non estean en idade de escolarización no centro educativo. Prezos: O custo de cada praza será de 90 € ao mes por neno/a en xornada completa e 50 € se acode en xornada parcial de mañá ou de tarde. Documentación necesaria para o trámite (orixinal ou copia compulsada): Impreso de solicitude asinado (será facilitado nas…

Ler máis

Composición do Tribunal, puntuación da fase de concurso e citación para a proba escrita do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de tres prazas de auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

Por | Novas

Faise público para coñecemento xeral e aos efectos legalmente previstos que a Xunta de Goberno Local, por acordo adoptado na sesión celebrada o día 12 de maio do corrente, acordou designar como membros do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a contratación temporal de tres prazas de auxiliar de axuda no fogar ás seguintes persoas: PRESIDENTA Titular: María Lara Hermida Fernández, traballadora social. Suplente: Natalia Salgado Rodríguez, traballadora social. VOGAIS Titular: Laura Eiriz Sobrado, auxiliar do SAF. Suplente: Elsa González…

Ler máis

Día mundial do medio ambiente

Por | Novas

O Concello de Rodeiro realiza unha nova actividade con motivo do día mundial do medio ambiente. Será unha xornada moi entretida para tódolos públicos onde gozarán dunha tarde diferente cunha morea de sorpresas, recoméndase levar pucho ou viseira e botella auga

Ler máis

Publicación da constitución do tribunal da praza de condutor do camión de recollida de lixo e da data de realización da primeira proba teórica

Por | Novas

No día de hoxe, 26.05.2021, realizouse a constitución do Tribunal nomeado na Xunta de Goberno Local do día 12 de maio para a selección dunha praza de condutor do camión do servizo de recollida de lixo. O TribunaL está composto polos seguintes membros: PRESIDENTE: Jorge Ojea Mato, AEDL do Concello de Rodeiro Suplente: Yolanda Aguiar Jorge, técnica de Medio Ambiente. VOGAIS: · Manuel Mendoza Lareo, condutor da Mancomunidade de Terras de Deza Suplente: José Couto Codeseira, inspector de obras do…

Ler máis