Axudas básicas de emerxencia 2020

Por | Novas

A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Rodeiro unha subvención de 5000 € para gastos correntes e de 1400€ para investimentos, solicitada a través da convocatoria de axudas básicas de emerxencia para o ano 2020 (BOPPO Nº 42 do 2 de marzo de 2020) e modificadas por Resolución Presidencial publicada no BOPPO Nº 55 do 20 de marzo de 2020. O obxectivo de ditas axudas é o de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, de…

Ler máis

Proxecto TIC Emprendes, formación da xuventude para afrontar o despoboamento do rural

Por | Novas

TIC Emprendes é un proxecto co financiado polo Fondo Social Europeo e a Deputación de Pontevedra. Está dirixido a afrontar o despoboamento de zonas rurais a través da formación, autoemprego e emprendemento da xuventude. Poranse en marcha 26 accións formativas distribuídas entre 31 municipios da provincia, que se agrupan en 11 itinerarios formativos de 125 horas de duración. Os contidos da formación estrutúranse en torno a: 100 horas de formación específica en 4 dos sectores con maior crecemento e demanda…

Ler máis

Transporte institucional gratuíto para as Eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020

Por | Novas

A Xunta de Galicia, á solicitude do Concello, dispuxo habilitar un transporte institucional gratuíto a través de tres microbuses para que os/as electores/as que o desexen poidan utilizalo para desprazarse ao seu colexio electoral aos efectos de exercer o seu dereito ao voto nas Eleccións ao Parlamento de Galicia do vindeiro domingo día 12 de xullo do corrente. Os horarios e itinerarios figuran no Bando da Alcaldía anexo. Os percorridos de volta serán os mesmos cos de ida pero á…

Ler máis

Plan de Alimentos 2020

Por | Novas

O Concello de Rodeiro abre o prazo para realizar a solicitude de acceso ao Plan de Alimentos 2020 para aquelas persoas e unidades familiares que cumpran os requisitos de acceso fixados nas Bases Reguladoras para o acceso ao Plan de Alimentos Procedentes do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), aprobadas en Xunta de Goberno Local a 20 de febreiro de 2013. Beneficiarios/as: aquelas persoas e unidades familiares residentes no Concello de Rodeiro que se atopen nunha situación de precariedade económica…

Ler máis