Convocatoria de sesión extraordinaria do Pleno do Concello para o sábado día 13 de xullo de 2019

Por | Novas

O Sr. alcalde asinou a convocatoria da sesión extraordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro sábado día 13 de xullo de 2019, ás 10:00 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa Orde do Día que se sinala. Trátase do coñecido como “Pleno de organización”, regulado no artigo 38 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROF). Convocatoria do pleno (pdf)  

Read More

Cine na Rúa – Hotel Transilvania 3

Por | Novas

O Concello de Rodeiro organiza unha nova actividade cultural, neste caso Cine na rúa. Proxectarase na rúa a película “Hotel Transilvania 3” o vindeiro venres 12 de xullo ás 22:00 horas na Praza do Parque. Está indicada para todos os públicos. Esta actividade está organizada pola Concellería de Cultura do Concello de Rodeiro.

Read More