Skip to main content

Persoal Funcionario

José María Novo Ramos – Secretario-Interventor do Concello
Francisco Javier Lamazares García – Administrativo. Secretario Xulgado de Paz
Juan Carlos Diéguez Patao – Auxiliar Administrativo. Tesoureiro
Carlos Camba Lamazares – Subalterno

Persoal Laboral Fixo

Lara Hermida Fernández – Traballadora Social.
 José Antonio Arias Deza – Operario-Encargado de servizos diversos.
Xosé Carballo Suárez – Administrativo-Encargado Centro Cultural Municipal “Manuel Lamazares”.

Persoal Laboral Temporal

Rosa Mª Beleda Presas – Auxiliar SAF.
Susana Otero García – Auxiliar SAF.
Ezequiel Fernández Bardelás – Conductor do camión de recollida do lixo.
Paula Lavandeira Arán – Auxiliar SAF.
Consuelo Crespo López – Auxiliar SAF.

Persoal Laboral Indefinido

Francisco Lorenzo Eiriz – Operario de servizos diversos
Laura Eiriz Sobrado – Auxiliar SAF
Jorge Ojea Mato – Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL)
Gerardo Abeledo Iglesias – Arquitecto Técnico
Raquel Blanco Valladares – Mestra do Punto de Atención á Infancia (PAI)
Alfonso Doval Cidre – Técnico informático
José Albor González – Operario de servizos diversos
Yolanda Aguiar Jorge – Técnica de Medio Ambiente
Inés Vence Lamas – Mestra Punto de Atención á Infancia (PAI)
Ana Belén Rodríguez Pérez – Educadora Familiar
Ovidio Areán Diéguez – Monitor Deportivo
Isabel Varela Vázquez – Auxiliar SAF
Mª del Carmen Diéguez Calvo – Auxiliar SAF
Rosa Castro Rey – Auxiliar SAF
Rocío Morais Vila – Auxiliar SAF
Mª Ángeles Pampín Expósito – Auxiliar SAF
Elsa González Gallego – Auxiliar SAF