Persoal Funcionario

José María Novo Ramos – Secretario do Concello
Francisco Javier Lamazares García – Administrativo. Secretario Xulgado
Juan Carlos Diéguez Patao – Auxiliar Administrativo. Tesoureiro
Carlos Camba Lamazares – Subalterno

Persoal Laboral Fixo

Lara Hermida Fernández – Traballadora Social.
  José A. Arias Deza – Operario-Encargado de servizos diversos.
Xosé Carballo Suárez – Aministrativo-Encargado Centro Cultural “Manuel Lamazares”.

Persoal Laboral Temporal

Daniel García Casares – Condutor camión recollida do lixo
Francisco Lorenzo Eiriz – Peón
Laura Eiriz Sobrado – Auxiliar Axuda a Domicilio
Jorge Ojea Mato – Axente de Emprego e Desenvolvemento Local
Gerardo Abeledo Iglesias – Arquitecto Técnico
Raquel Blanco Valladares – Mestra do Punto de Atención á Infancia
Alfonso Doval Cidre – Técnico informático
José Albor González – Peón de servizos diversos
Yolanda Aguiar Jorge – Técnica de Medio Ambiente
Inés Vence Lamas – Mestra Punto de Atención á Infancia
Ana Belén Rodríguez Pérez – Educadora Familiar
Ovidio Areán Diéguez – Monitor Deportivo
Isabel Varela Vázquez – Auxiliar Axuda a Domicilio
Rosa Mª Pérez Míguez – Auxiliar Axuda a Domicilio
Mª del Carmen Diéguez Calvo – Auxiliar Axuda a Domicilio
Rosa Castro Rey – Auxiliar Axuda a Domicilio
Rocío Morais Vila – Auxiliar Axuda a Domicilio
Ana Núñez Varela – Auxiliar Axuda a Domicilio
Mª Ángeles Pampín Expósito – Auxiliar Axuda a Domicilio
Vanessa Miranda Ouro – Auxiliar Axuda a Domicilio
Elsa González Gallego – Auxiliar Axuda a Domicilio.