Inspección técnica de vehículos agrícolas

Por | Novas

Comunícase para coñecemento xeral que a unidade móbil de inspección técnica de vehículos agrícolas acudirá a prestar servizo no noso Concello entre os días 19 e 27 de febreiro de 2020 nos lugares e horarios que se sinalan a continuación: CARBOENTES (campo da festa): – mércores día 19 de febreiro – xoves día 20 de febreiro SAN SALVADOR (campo da festa) – venres día 21 de febreiro – luns día 24 de febreiro RODEIRO (Avda. Aviador Gumersindo Areán) – martes…

Ler máis

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Por | Novas

(Orde do 18 de decembro de 2019. DOG núm. 12 do 20 de xaneiro de 2020) Obxecto: Establecer as bases e convocatoria para a concesión da prestación familiar por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020. Persoas beneficiarias: • Persoas que teñan ao seu cargo fillos/as menores de 3 anos na data de 1 de xaneiro de 2020 (nacidos entre o 1/1/2017 e o 31/12/2017, incluídos) e que, por razón dos ingresos obtidos durante o ano…

Ler máis

Europe for citizens

Por | Novas

Rodeiro participa no proxecto “Solidaridade en tempo de crisis: cidadáns piden renovar os valores de Europa” dentro do programa Europe for citizens, diseñado para axudar a cerrar a brecha entre os ciudadáns e a Unión Europea. Máis información na descarga asociada acerca do proxecto promovido polo concello de Casalvecchio Siculo (Italy). Casalvecchio Siculo Municipality info_template_en (pdf)

Ler máis

Subvencións para actividades culturais e deportivas 2019

Por | Novas

No Boletín Oficial da Provincia núm. 13, correspondente ao día 21 de xaneiro, publicouse o anuncio da convocatoria das subvencións para actividades culturais e para actividades deportivase realizadas no 2019. O prazo de presentación das solicitudes e da súa xustificación remata o día 2 marzo de 2020. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente de xeito electrónico a través da sede electrónica do Concello (https://rodeiro.sedelectronica.gal) utilizando o trámite “instancia xeral”, á que achegarán os formularios oficiais que se poden descargar no enlace anexo….

Ler máis

Bonificación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para inmobles onde se desenvolven actividades agrícolas, gandeiras e forestais 2020

Por | Novas

O Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 28/11/17, acordou modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), introducindo unha bonificación potestativa do 95 % da cota íntegra do imposto para os inmobles no que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras e forestais e que cumpran os requisitos establecidos na modificación da Ordenanza aprobada. O texto definitivo da Ordenanza foi publicado no BOP núm. 29, correspondente ao día 9 de febreiro de 2018, que se contén como…

Ler máis