Difusión do plan da Xunta de Galicia para o apoio á hostalería e outros sectores afectados polos peches

Por | Novas

Hoxe, martes 23 de febreiro, publícase no DOG a convocatoria de axudas do programa de axudas á hostalería e outros sectores, dirixido a persoas autónomas, microempresas e, excepcionalmente, pemes, afectadas polos peches conforme a normativa sanitaria. Achegamos neste correo dúas infografías co resumo dos dous programas dos que consta esta axuda: Programa I (TR500C) para a Hostalería (pdf) Programa II (TR500D) para outras actividades pechadas (pdf)

Ler máis

Anuncio de publicidade da axuda concedida pola Deputación de Pontevedra para a contratación de desempregados ao abeiro do Plan Concellos 2021

Por | Novas

A Deputación de Pontevedra concedeu, por resolución da Xunta de Goberno do día 12.02.2021, unha axuda ao Concello de Rodeiro por importe de 116.617,26€ destinada á contratación laboral de 15 desempregados/as para a prestación de servizos mínimos de competencia municipal, de interese xeral ou social. Aos efectos do establecido na base décimo oitava da convocatoria, que establece a obrigatoriedade de dar publicidade ás axudas concedidas, e para público coñecemento das persoas desempregadas que puidesen estar interesadas, achégase a previsión anual…

Ler máis

Difusión do plan da Xunta de Galicia para o apoio a autónomos, microempresas e pemes

Por | Novas

Hoxe, xoves 18 de febreiro publícase no DOG a convocatoria de axudas do II Plan de Rescate da Xunta de Galicia, dirixido a persoas autónomas, microempresas e, excepcionalmente, pemes con ata 25 persoas traballadoras. Achegamos neste correo dúas infografías co resumo dos dous programas dos que consta esta axuda: Programa I (TR500A) para o emprego autónomo (pdf) Programa II (TR500B) para persoas autónomas con persoal contratado, microempresas e, excepcionalmente, pemes con ata 25 persoas traballadoras (pdf) Está previsto que en…

Ler máis

Doazón produtos lácteos Kalekói

Por | Novas

O pasado 5 de febreiro, a empresa lalinense Kalekói realizou unha doazón de produtos lácteos ao Concello de Rodeiro. Con esta doazón atendeuse a un total de nove familias do municipio inscritas no Plan de Alimentos 2020, maioritariamente con menores ao seu cargo. Seguindo as recomendacións sanitarias ante a COVID-19, os lotes foron entregados a domicilio, a fin de evitar aglomeracións nas dependencias municipais. Dende o Concello de Rodeiro, queremos transmitirlle o noso agradecemento á empresa Kalekói pola súa solidariedade…

Ler máis

Bonificación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para inmobles nos que se desenvolven actividades agrícolas, gandeiras e forestais 2021

Por | Novas

O Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 28/11/17, acordou modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), introducindo unha bonificación potestativa do 95 % da cota íntegra do imposto para os inmobles no que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras e forestais e que cumpran os requisitos establecidos na modificación da Ordenanza aprobada. O texto definitivo da Ordenanza foi publicado no BOP núm. 29, correspondente ao día 9 de febreiro de 2018, que se contén como…

Ler máis

Subvencións para actividades culturais e deportivas 2020

Por | Novas

No Boletín Oficial da Provincia núm. 10, correspondente ao día 18 de xaneiro, publicouse o anuncio da convocatoria das subvencións para actividades culturais e para actividades deportivas realizadas no 2020. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente de xeito electrónico a través da sede electrónica do Concello (https://rodeiro.sedelectronica.gal) utilizando o trámite “instancia xeral”, á que achegarán os formularios oficiais que se poden descargar no enlace anexo. Lémbrase que se debe presentar unha solicitude individualizada de cada unha das actividades para as que se soliciten…

Ler máis