Transporte institucional gratuíto para as Eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020

Por | Novas

A Xunta de Galicia, á solicitude do Concello, dispuxo habilitar un transporte institucional gratuíto a través de tres microbuses para que os/as electores/as que o desexen poidan utilizalo para desprazarse ao seu colexio electoral aos efectos de exercer o seu dereito ao voto nas Eleccións ao Parlamento de Galicia do vindeiro domingo día 12 de xullo do corrente. Os horarios e itinerarios figuran no Bando da Alcaldía anexo. Os percorridos de volta serán os mesmos cos de ida pero á…

Ler máis

Plan de Alimentos 2020

Por | Novas

O Concello de Rodeiro abre o prazo para realizar a solicitude de acceso ao Plan de Alimentos 2020 para aquelas persoas e unidades familiares que cumpran os requisitos de acceso fixados nas Bases Reguladoras para o acceso ao Plan de Alimentos Procedentes do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), aprobadas en Xunta de Goberno Local a 20 de febreiro de 2013. Beneficiarios/as: aquelas persoas e unidades familiares residentes no Concello de Rodeiro que se atopen nunha situación de precariedade económica…

Ler máis

Convocatoria pública para a contratación laboral temporal, modalidade de interinidade, dun posto de traballo de auxiliar de axuda no fogar

Por | Novas

O Concello de Rodeiro anuncia a apertura dunha convocatoria pública para a provisión, mediante o sistema de concurso de valoración de méritos, do seguinte posto de traballo: Denominación: auxiliar de axuda no fogar. Tipo de contrato:  contrato laboral temporal, modalidade de interinidade, a tempo completo (37,5 h/semana). Prazo de presentación de instancias: sete días naturais, contados a partires do seguinte ao da publicación deste anuncio. Lugar de presentación: no rexistro xeral do Concello de Rodeiro,  ou a través do trámite…

Ler máis

Cacharelas de San Xoán

Por | Novas

Con motivo da celebración da festividade de San Xoán, ponse a disposición dos interesados a solicitude de autorización para a realización de fogueiras. Este ano as solicitudes só as poderán realizar particulares, para a realización de cacharelas en espazos privados. Solicitude Cacharelas (pdf)

Ler máis

Apertura de prazo para a presentación de solicitude de praza no punto de atención á infancia(PAI) do Concello de Rodeiro para o vindeiro curso 2020/2021

Por | Novas

Usuarios/as: serán usuarios/as do PAI municipal, os/as menores de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos, empadroados no Concello de Rodeiro e que non estean en idade de escolarización no centro educativo. Prezos: O custo de cada praza será de 90 € ao mes por neno/a en xornada completa e 50 € se acode en xornada parcial de mañá ou de tarde.Documentación necesaria para o trámite (orixinal ou copia compulsada): Impreso de solicitude asinado (será facilitado nas oficinas…

Ler máis