Eleccións Xerais 2008

Por | Novas | Sen comentarios

O día 28 de xaneiro rematou o período de exposición ao público das listas do censo electoral para as vindeiras Eleccións Xerais do día 9 de marzo de 2008, sendo tramitadas nas oficinas municipais un total de cinco reclamacións. No Boletín Oficial da Provincia núm. 14, correspondente ao día 21 de xaneiro de 2008, publícase a relación de seccións, mesas e locais electorais do Concello de Rodeiro para as vindeiras Eleccións Xerais do dia 9 de marzo de 2008 (B.O.P….

Ler máis

Anuncio :: Taxas Suministro de Auga

Por | Novas | Sen comentarios

Exposición pública e cobro da taxa por: Suministro de Auga + IVE do 2ª Semestre do ano 2006. Os Padróns poránse a disposición do público no Concello de RODEIRO, desde o día 10 de decembro de 2007 ata o 29 de decembro, ámbolos dous inclusive . De non estar de acordo poderase presentar recurso de reposición perante a Dirección do Organismo Autónomo Provincial de Xestión de Recursos Locais da Deputación Provincial de Pontevedra no prazo dun mes a contar desde…

Ler máis

Xunta de goberno local :: Novas

Por | Novas | Sen comentarios

Convocatoria de concurso-oposición para a provisión como traballador laboral fixo dunha praza de administrativo-encargado do centro cultural municipal “manuel lamazares” de Rodeiro, vacante na plantilla de persoal laboral deste concello e aprobación das bases reguladoras. A convocatoria foi publicada no B.O.E. núm. 309, do 26 de decembro de 2007. O prazo de presentación de instancias remata o día 15 de xaneiro de 2008. O pago das taxas do examen poderán facelo indistintamente en calquera das seguintes contas do Concello: Caixa…

Ler máis

XVIII Congreso Periodipesca

Por | Novas | Sen comentarios

O Concello de Rodeiro celebra, baixo o lema “Rodeiro, de camino a Compostela”, o XVIII Congreso Periodipesca desde o día 29 de abril ó día 3 de maio. Trátase dun acontecemento do periodismo especializado e un evento de rango e prestixio internacional, que conta con un cento de participantes de España e Portugal, entre periodistas, escritores, columnistas, reporteiros e recoñecidos expertos, especializados en temas de caza e pesca, medio ambiente e turismo rural e de aventura.

Ler máis

ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2007

Por | Novas | Sen comentarios

Faise público que, en cumprimento da normativa electoral, o Censo Electoral correspondente a este concello estará exposto ao público, para os efectos de consulta e reclamación, no período, lugar e hora que de seguido se indican: Período de Exposición do Censo Electoral: Do día 9 ao 16 de abril Lugar de Exposición: Oficinas municipais (Secretaría) (Pz. da Fonte,2 – Rodeiro) Horario de Exposición: Luns a Venres: de 8:00 ás 14:30 horas Documentación a aportar para os efectos de reclamación: D.N.I.,…

Ler máis