Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro sábado día 26 de xuño de 2010

By 1 Xaneiro, 1970No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro sábado día 26 de xuño de 2010, ás 12 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :
1º APROBACIÓN DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

2º TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO ELECTO DON RUBÉN PERFECTO QUINTÁ QUINTÁ.

3º APROBACIÓN DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO E A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. (TRAGSA).

4º APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO E A EMPRESA ECOLOGÍA DE LA BIOMASA S.L. PARA A INSTALACIÓN DUNHA PLANTA DE BIOMASA EN RODEIRO.

5º PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á DIMINUCIÓN DAS RETRIBUCIÓNS QUE PERCIBE O ALCALDE NUN 6 %.

6º PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á DIMINUCIÓN DAS RETRIBUCIÓNS QUE PERCIBE O CONCELLEIRO-DELEGADO DE SERVIZOS BÁSICOS NUN 4 %.

7º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á PAVIMENTACIÓN DA PISTA QUE UNE AS ALDEAS DE FAFIÁN E TRASULFE.

8º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á MELLORA DA CAPA DE RODADURA DAS VÍAS, DE TITULARIDADE MUNIICPAL, QUE DISCORREN POLA PARROQUIA DE FAFIÁN.

9º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE AO HORARIO DO CENTRO CULTURAL MANUEL LAMAZARES.

10º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE AO REXEITAMENTO DO ANUNCIO DO GOBERNO POLO QUE SE PROPÓN A CONXELACIÓN DAS PENSIÓNS.

11º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á PAVIMENTACIÓN DA VÍA DE ACCESO Á ALDEA DE O COTO, NA PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE PESCOSO.

12º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á PAVIMENTACIÓN DA ESTRADA QUE UNE AS ALDEAS DE FARÁN (ARNEGO) E PEREIRA (SAN MARTIÑO DE ASPERELO).

13º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á REDUCCIÓN DO SALARIO DO CONCELLEIRO DE SERVIZOS BÁSICOS.

14º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á REDUCCIÓN DO SALARIO DO ALCALDE.

15º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á SUBA ELÉCTRICA.

16º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE INDEPENDENTES DE RODEIRO REFERENTE AO ARRANXO DE PISTAS E REPARACIÓN DE DERRUBAMENTO PRODUCIDO EN SABORÍN.

17º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á REDUCCIÓN DE ASIGNACIÓN A ASISTENCIAS, GRUPOS POLÍTICOS E GASTOS INSTITUCIONAIS.

18º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO PLENO DO CONCELLO.

19º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTE Á CONCOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS.

20º DESIGNACIÓN DE VOGAL NO PLENO DA MANCOMUNIDADE TERRAS DE DEZA NA REPRESENTACIÓN DO GRUPO MUNIICPAL DO PARTIDO POPULAR.

21º DAR CONTA DOS ESCRITOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR REFERENTES Á DESIGNACIÓN DE VOCEIROS E MEMBROS DAS COMISIÓNS MUNICIPAIS.

22º ROGOS E PREGUNTAS.

Leave a Reply