Skip to main content
Novas

Convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro venres día 29 de febreiro de 2008

By 1 Xaneiro, 1970No Comments

O Sr. alcalde en funcións asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro venres día 29 de febreiro de 2008, ás 12 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :

ORDE DO DÍA:

1º APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES.

2º INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DA CPTOPT RELATIVA Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM

3º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE SUPRESIÓN DA TARIFA ELÉCTRICA NOCTURNA.

4º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE INTEGRACIÓN DO PAI NA REDE DE GALESCOLAS.

5º MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE O DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES.

6º ROGOS E PREGUNTAS.

Leave a Reply