Category

Novas

Novas

Campamentos de verán 2008

A Excma. Deutación Provincial de Pontevedra convoca prazas para os campamentos de verán 2008. Poderán acudir tódolos rapaces e rapazas que teñan o seu domicilio habitual no Concello e que naceran entre os anos 1995 e 2000. Deberán achegar a documentación antes do 12 de maio. Toda a información adicional (datas, prezo e equipo mínimo) atópanse na descarga adicional.
rodeamin
21 Abril, 2008
Novas

Campamento de verán para discapacitados 2008

A Vicepresidencia da Igualdade e benestar, convoca prazas para campamentos de verán neste ano 2008 para persoas discapacitadas. Ten como obxectivo a integración social de rapaces/as con discapacidade mediante a súa participación nos campamentos de verán e campos de traballo a través de quendas de integración, así como a súa participación en quendas específicas. Prazo máximo ata o 21 de…
rodeamin
21 Abril, 2008
Novas

A Consellería de Traballo concede un curso de formación ocupacional correspondente ao Plan FIP 2008

Con data 26 de marzo o Sr. delegado provincial da Consellería de Traballo dictou resolución pola que concede ao Concello unha subvención por importe de 36.776,02 € para o desenvolvemento da acción formativa denominada “Aplicacións informáticas de xestión”, correspondente ao Plan FIP 2008. O curso ,cunha duración de 325 horas lectivas, iniciarase en vindeiras datas no local habilitado da antiga…
rodeamin
15 Abril, 2008
Novas

O Concello solicita subvencións para obras de infraestruturas deportivas

A Xunta de Goberno Local do Concello, na sesión celebrada o día 10 de abril do corrente, solicitou á Consellería de Cultura e Deporte sendas subvencións por importe de 105.779,83 € e 45.338,69 € respectivamente para o financiamento do 80 % do custe das seguintes actuacións : - Construción de vestiarios no campo de fútbol de Rodeiro. - Acondicionamento do…
rodeamin
15 Abril, 2008
Novas

Adhesión do concello a diversos programas organizados polo servizo de acción social da Deputación Provincial de Pontevedra

A Xunta de Goberno Local do Concello acordou en pasadas datas á adhesión do Concello aos seguintes programas organizados polo servizo de acción social da Deputación Provincial de Pontevedra : - Programa “O meu primeiro voo”, dirixido aos alumnos do segundo ciclo da ESO. O Concello subvencionará a cantidade de 30,00 € por cada rapaz inscrito. - Programa diúrno de…
rodeamin
14 Abril, 2008
Novas

Adhesión do concello ao acordo marco entre a consellería de educación e ordenación universitaria e a federación galega de municipios e provincias (fegamp) para o desenvolvemento do pacto local en materia de educación en relación cos centros públicos

Mediante este acordo a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria asume dende o día 1 de xaneiro de 2008 a totalidade dos custes de limpeza do Centro Público Integrado (CPI) de Rodeiro, para o que procederá a licitar de xeito inmediato o correspondente contrato de servizo. Esta medida únese ao financiamento por parte da Xunta dos gastos de gasóleo do…
rodeamin
14 Abril, 2008
Novas

O concello solicita una subvención para a reforma e ampliación do centro cultural “Manuel Lamazares” de Rodeiro

A Xunta de Goberno Local do Concello acordou solicitar unha axuda económica á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por importe de 588.891,75 €, equivalente ao 80 % do custe da inversión consistente en dotar de dúas novas plantas ao Centro Cultural “Manuel Lamazares” de Rodeiro, ao fin de dotalo de novos espazos para o desenvolvemento das actividades culturais…
rodeamin
14 Abril, 2008
Novas

Rematado o proceso selectivo para a provisión dunha praza de administrativo-encargado do centro cultural municipal “Manuel Lamazares” de Rodeiro

O día 11 de abril rematou o proceso selectivo para a provisión por concurso-oposición como persoal laboral fixo dunha praza de administrativo-encargado do Centro Cultural Municipal “Manuel Lamazares” de Rodeiro. O Tribunal cualificador propuxo por unanimidade a contratación para dito posto de traballo de Don José Carballo Suárez, único aspirante presentado, quen superou con éxito todas as probas do proceso…
rodeamin
14 Abril, 2008
Novas

O concello solicita una subvención para a realización de obras de humanización da rúa A de Rodeiro

A Xunta de Goberno Local do Concello acordou solicitar unha axuda económica á Consellería de Innovación e Industria, por importe de 344.854,64 €, equivalente ao 70 % do custe da inversión consistente na transformación da rúa en zona peonil comercial mediante o ancheamento das beirarrúas e a supresión dun dos dous sentidos da circulación actualmente existentes, así como establecer unha…
rodeamin
14 Abril, 2008