Reclamacións administrativas en materia de enerxía eléctrica

Por 16 Decembro, 2021 Novas

Debido aos recentes e reiterados cortes no suministro eléctrico, existe a disposición de tódolos afectados o modelo IN635A de Reclamacións administrativas en materia de enerxía eléctrica.
Esta reclamación pódese facer vía electrónica a traves do enlace:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN635A

Ou a través dos modelos en papel que se encontran no rexistro do Concello.