Skip to main content
Novas

Información pública do Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa dos Parques Eólicos Parque Eólico Galerna, Parque Eólico e Parque Eólico Céfiro

By 19 Xullo, 2021No Comments

Faise público o anuncio da área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete a información pública por espazo de trinta días o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa dos Parques Eólicos Parque Eólico Galerna, de 56 MW, sito nos termos municipais de Lalín e Dozón (Pontevedra) e O Irixo (Ourense) Parque Eólico Brisa, de 61’6 MW, sito nos termos municipais de Lalín, Dozón y Rodeiro (Pontevedra), Parque Eólico Céfiro, de 56 MW, sito no termo municipal de Lalín (Pontevedra), e a súa infraestructura de evacuación, sita nos termos municipais de Lalín, Dozón, Vila de Cruces e Silleda (Pontevedra).Constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos:

  • Proxectos

  • Estudo de impacto ambiental

  • Separatas aos proxectos.

  • Anuncio da área de Industria e Enerxía.

Durante dito prazo os interesados poderán consultar a documentación na Casa do Concello, en horario de oficina, e presentar, de ser o caso, as alegacións que estimen pertinentes.

A resolución e a documentación indicadas están dispoñibles nos seguintes enlaces:

Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/0ed472bbf11c3118ac0b3ac1e866a9c207b00e2b

Separatas (Galerna):

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/75559ac8df4bde2342e4a141049331db5ea00c60

Separatas (Brisa):

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/88298df3e4f16f37a314fa4f08423b70724a8ddf

Separatas (Céfiro):

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/977e8b9fb6970b19a11a5575f8ac80109fabb681