Skip to main content
Novas

Información pública do catálogo de estradas da rede autonómica de estradas de Galicia (RAEGA)

By 9 Marzo, 2021No Comments

Faise público que por Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas do 16 de febreiro de 2021 aprobouse provisionalmente o Catálogo de estradas da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/096.09.1).

Se somete a información pública, por espazo de trinta días, o Catálogo de estradas da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/096.09.1).

Durante dito prazo os interesados poderán consultar a documentación na Casa do Concello, en horario de oficina, e presentar, de ser o caso, as alegacións que estimen pertinentes no rexistro municipal.

O anuncio no DOG e a documentación indicada están dispoñibles no seguinte enlace:

Catálogo de estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia

DOGA num 40. Anuncio do 17 de febreiro de 2021 (pdf)