Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o luns día 29 de decembro de 2014

By 23 Decembro, 2014No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro luns día 29 de decembro de 2014, ás 10:00 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte:

Orde do Día

1º.- Aprobación de borrador de acta da sesión anterior.
2º.- Solicitude de adhesión íntegra ao Convenio subscrito entre o Organismo Autónomo Xefatura Central de Tráfico e a Federación Española de Municipios e Provincias para o intercambio de información e a mutua colaboración administrativa.
3º.- Apoio e adhesión á solicitude da Asociación de Empresarios de Deza á Xunta de Galicia dun Plan especial territorial de dinamización empresarial para a nosa bisbarra.
4º.- Dación de conta da aprobación do II Plan de Igualdade de Oportunidades (PIOM) do Concello de Rodeiro 2014-2017.
5º.- Rogos e preguntas.

Leave a Reply