Skip to main content
Novas

Adhesión do Concello ao “Punto xeral de entrada de facturas electrónicas do Estado (FACe)

By 7 Xaneiro, 2015Maio 5th, 2015No Comments

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de decembro de 2014 o Concello de Rodeiro procedeu á adhesión do Concello á plataforma electrónica “FACe – Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas” da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, prevista na Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público e na Orde Ministerial HAP/1074/2014, do 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas, coa seguinte estrutura administrativa:

•    Código oficina contable: L01360470
•    Código órgano xestor: L01360470
•    Código unidade de tramitación: L01360470

O que se fai público para xeral coñecemento en cumprimento do disposto na DA 6ª da citada Lei 25/2013.