Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión extraordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro venres día 22 de outubro de 2010

By 20 Outubro, 2010No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de onte a convocatoria da sesión extraordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro venres día 22 de outubro de 2010, ás 17 horas da tarde, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :

1º APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO PARA O EXERCICIO DE 2010.

2º RESOLUCIÓN DAS DISCREPANCIAS EN RELACIÓN AOS REPAROS FORMULADOS POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL POR FALTA DE CRÉDITO NA TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DAS SEGUINTES OBRAS :

  – AS INCLUÍDAS NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN (PPC), ANUALIDADE DE 2010.
  – AS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA SUBVENCIONADAS POLO INEGA (EXPTE. NÚM IN417P/09A06714)

Na descarga asociada poderedes atopar un resumos dos gastos e ingresos correspondentes ó presuposto de 2010.

Leave a Reply