Skip to main content
Novas

Convocatoria da sesión especial organizativa do Pleno do Concello para o vindeiro martes día 7 de xullo de 2015

By 3 Xullo, 2015No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión especial organizativa do Pleno do Concello (artigo 38 do ROF) que se celebrará o vindeiro martes día 7 de xullo de 2015, ás 10:00 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte:

Orde do Día

1º.- Periodicidade das sesións ordinarias do Pleno do Concello.

2º.- Coñecemento da constitución dos grupos políticos municipais e da designación dos seus voceiros.

3º.- Creación e composición das Comisións informativas permanentes.

4º.- Nomeamento de representantes do Concello en órganos colexiados de competencia do Pleno.

5º.- Delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local.

6º.- Coñecemento das Resolucións da Alcaldía de nomeamento de tenentes de alcalde, membros da Xunta de Goberno Local e delegacións.