Consulta do censo electoral para as vindeiras eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020

Por 22 Maio, 2020 Novas

Entre os días 25 de maio e 1 de xuño do corrente, ambos inclusive, estará aberto no Concello o servizo de consulta do censo electoral para as vindeiras eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020.

Dada a vixencia do estado de alarma pola crise sanitaria do COVID-19, non haberá posibilidade de consulta presencial na casa do concello. A consulta poderá facerse a través de instancia xeral na sede electrónica do concello (https://rodeiro.sedelectronica.gal/), ou ben enviando un correo electrónico á dirección secretario@rodeiro.gal, acompañado dunha copia do DNI do/a interesado/a.

Recoméndase a todos/as os/as veciños/as (de xeito especial aos que exercen por primeira vez o seu dereito de voto neste Concello e aos que cambiaran de domicilio nos últimos meses) que comproben a súa inscrición no Concello, ao obxecto de que poidan exercer o seu dereito ao voto nas eleccións do día 12 de xullo.

Para calquera información relativa a dito proceso electoral poderán consultar o enlace https://www.xunta.gal/eleccions-ao-parlamento-de-galicia-2020.