Relación de admitidos e excluídos na convocatoria para a provisión laboral temporal dun posto de traballo de limpador/a das dependencias municipais

Por 20 Decembro, 2018 Maio 8th, 2019 Novas

O Sr. alcalde asinou con data 18 de decembro do corrente a resolución pola que aproba a lista provisional de admitidas ao proceso selectivo convocado para o posto de traballo de limpadora das dependencias municipais. Ao non existiren excluídos, a lista provisional devén defintiva.

O seu contido pode consultarse no documento anexo: Resolución admitidos