Skip to main content
Novas

Programa de turismo social para maiores IMSERSO 2023/2024

By 10 Novembro, 2023No Comments

1. Persoas beneficiarias:

Poderán acollerse ó programa, aquelas persoas que sexan pensionistas e conten coa idade mínima de 55 anos, (quedan exentos de cumprir esta condición, as persoas que acudan en calidade de cónxuxes), ademáis de persoas perceptoras de pensións por outros conceptos ou perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego con 60 anos cumplidos.
Admitirase como segundo acompañante a un fillo/a con discapacidade, sempre que se presente calificación de minusvalía, cunha porcentaxe mínima do 45%.

2. Destinos e precios:

Ofértanse modalidades distintas, para que os maiores poidan gozar dunhas vacacións entre outubro de 2023 e xuño de 2024 , segundo a modalidade :

• Zona costeira peninsular (andalucía,murcia,comunidade valenciana e cataluña.
• Zona costeira insular (canarias e illas baleares)
• Turismo de interior (circuitos culturais,turismo de natureza,viaxes a capitais de provincia, viaxes a ceuta e melilla)

3. Documentación necesaria para o trámite:

• D.n.i do solicitante e no seu caso do cónxuxe ou parella.

Para máis información e trámite de solicitudes, poderán achegarse ao departamento de servizos sociais do Concello de Rodeiro.

O prazo límite de presentación de solicitudes será o día 15 de xuño de 2024.