Skip to main content
Novas

Programa de turismo social para maiores Imserso 2017/2018

By 11 Maio, 2017Agosto 7th, 2019No Comments
  1. Persoas beneficiarias:

Poderán acollerse ó programa, aquelas persoas que sexan pensionistas e conten coa idade mínima de 55 anos, (quedan exentos de cumprir esta condición, as persoas que acudan en calidade de cónxuxes), ademáis de persoas perceptoras de pensións por outros conceptos ou perceptores de prestacións  ou subsidios de desemprego  con 60 anos cumplidos.

Admitirase como segundo acompañante a un fillo/a con discapacidade, sempre que se presente calificación de minusvalía, cunha porcentaxe mínima do 45%.

 

  1. Destinos e precios.

Ofértanse modalidades distintas, para que os maiores poidan gozar dunhas vacacións  entre outubro de 2017 e xuño de 2018, segundo a modalidade :

  • Illas canarias ou illas baleares.
  • Viaxes culturais, para coñecer a historia e arte de españa.
  • Turismo de natureza, con rutas por paraxes pintorescos.
  • Andalucía, cataluña, murcia e comunidade

 

  1. Documentación necesaria para o trámite.
  • N.I.F do solicitante e no seu caso do cónxuxe ou parella.

 

Para máis información e trámite de solicitudes, poderán achegarse ao departamento de servizos sociais do concello de rodeiro.

O prazo límite de presentación de solicitudes será  o día 7 de xuño de  2017.