Skip to main content
Novas

Programa de axuda ao alugamento de vivendas

By 4 Febreiro, 2015Maio 5th, 2015No Comments

A través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 convócanse, na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016. (DOG nº 11 do 19/01/2015).
A axuda económica mensual pode chegar ata o 40% do aluguer con un máximo de 2400 €/anuais por vivenda. A renda da vivenda, para o Concello de Rodeiro, non pode superar os 400€ mensuais.
Poderán ser beneficiarios/as aquelas persoas maiores de idade que teñan ou vaian ter un contrato de aluguer dunha vivenda e que esta constitúa a residencia habitual do titular ou titulares do contrato.

Terán preferencia as persoas con discapacidade, mulleres vítimas de violencia de xénero, vítimas de terrorismo, familias numerosas e persoas afectadas por desfiuzamentos.
Requisitos económicos: a unidade familiar non puido superar no ano 2013, último exercicio económico pechado, os seguintes ingresos:

A unidade familiar formada por unha soa persoa: 1 vez o IPREM
Cada persoa adicional de 14 anos ou máis computa 0,5 veces o IPREM.
Cada persoa adicional menor de 14 anos computa 0,3 veces o IPREM.
Prazo de presentación: o prazo de presentación para optar a esta subvención remata o vindeiro 19 de febreiro de 2015.
Información: para recibir máis información sobre este programa e a súa solicitude, poden dirixirse ao servizo de educación familiar (teléfono de contacto 986790185).