Skip to main content
Sin categoría

Plan de Alimentos 2015

By 2 Febreiro, 2015Maio 5th, 2015No Comments

O Concello de Rodeiro, en función dos excedentes recibidos da UE, xestionados a través do FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) e distribuídos a través do banco da Cruz Vermella, abre o prazo para realizar a solicitude de acceso ao Plan de Allimentos 2015 para aquelas persoas e unidades familiares que cumpran os requisitos de acceso fixados nas Bases Reguladoras para o acceso ao Plan de Alimentos Procedentes do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), aprobadas en Xunta de Goberno Local a 20 de febreiro de 2013.
Poderán ser beneficiarios/as aquelas persoas e unidades familiares residentes no Concello de Rodeiro que se atopen nunha situación de precariedade económica e de especial vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social.

Requisitos económicos: a unidade familiar non poderá superar mensualmente os seguintes ingresos:

Membros da unidade familiar Ingresos máximos
1 399.38
2 463.28
3 516.53
4 559.13
5 601.73
6 644.53
7 686.93

Dos ingresos mensuais totais da unidade familiar serán deducibles os gastos de aluguer ou hipoteca, así coma gastos fixos de electricidade, gas, medicacións, etc.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello e o prazo estará aberto todo o ano. Aquelas persoas beneficiarias do Plan no ano pasado deberán igualmente renovar a súa solicitude.
Para recibir máis información sobre este programa e a súa solicitude, poden dirixirse ao servizo de educación familiar (teléfono de contacto 986790185).
Na descarga asociada poderedes atopar o modelo de solicitude para este ano 2015