Skip to main content
Novas

Programa Benestar en Balnearios ano 2016

By 1 Marzo, 2016No Comments

Beneficiari@s:

Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.

  1. Estar empadroado e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia.
  2. Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e estar en condicións de participar no programa, agás no caso de fillos/as ou persoas tuteladas que acudan en calidade de acompañantes.
  3. Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa, en fase activa, nin trastornos mentais ou condutuais non compensados que poidan alterar a normal convivencia durante o transcurso da quenda.
  4. Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais.

Balnearios:

Este ano unicamente se ofrece a posibilidade de tratamento termal, de 10 días de duración, con todo incluído; tratamento termal e estancia no balneario, en réxime de pensión completa nos distintos establecementos ofertados, con prezos entre os 299,81 € e os 376,46 €.

Para maior información e trámite de solicitudes, poderán achegarse ao departamento de servizos soiais do Concello de Rodeiro

 A data límite para a presentación de solicitudes será o día 7 de marzo de 2016