Skip to main content
Novas

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos.

By 2 Abril, 2013No Comments

Obxecto:
Establecer as bases e convocatoria para a concesión da prestación familiar por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2013.

Persoas beneficiarias:
• Persoas que teñan ao seu cargo fillos menores de 3 anos na data de 1 de xaneiro de 2013 (nacidos entre o 2.1.2010 e o 1.1.2013, incluídos) e que, por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2011, nin elas nin ningún dos membros da unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración do IRPF.

Requisitos:
• Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma galega.
• Que na data da solicitude os nenos convivan coa persoa solicitante.

Contía da axuda:
Pagamento único de 360 € por cada fillos menores que a persoa solicitante teña ao seu cargo, sen que o mesmo fillo poida dar lugar a máis dunha prestación.

Documentación:
• D.N.I da persoa solicitante.
• Fotocopia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada un dos fillos/as menores de 3 anos.
• Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar.

Prazo de presentación:
Ata o 11 de maio de 2013.

Leave a Reply