Skip to main content
Novas

O Sr. alcalde procedeu a conferir delegacións especiais nos concelleiros do equipo de goberno

By 4 Agosto, 2009No Comments

Con data 4 de agosto do corrente, o Sr. alcalde procedeu a dictar unha resolución pola que confire delegacións especiais aos seguintes concelleiros :

–   Don Manuel Hermida Cidre : educación, cultura, mocidade e participación cidadán.
–   Don José Luís Camiñas Vázquez : urbanismo, traballo e medio rural.
– Don Manuel García Deza : servizos básicos (comprendendo a totalidade dos enumerados no artigo 26.1 a) da LRBRL) e protección civil.
–  Dona Begoña Vázquez López : igualdade, benestar social, sanidade e innovación.
– Don Horacio Ferradás García : deportes (incluídas as infraestruturas deportivas), medio ambiente, economía, facenda, industria e comercio.

Leave a Reply