Skip to main content
Novas

Exposición pública do padrón do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2008

By 1 Xaneiro, 1970No Comments

Aprobados pola Dirección deste Organismo Autónomo os Padróns do Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica do exercicio 2008, poranse ó dispor do público no Concello de RODEIRO, desde o día 01 ó 19 de abril de 2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, RJAP e PAC), podendo os interesados, durante dito prazo, examinen os mesmos. Podendo presentar, no prazo dun mes, desde o 20 de abril ata ó 21 de maio de 2008, ambos inclusive, as reclamacións que estimen oportunas perante a Dirección do ORAL (art 14.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004).

Leave a Reply