Skip to main content
Novas

Exposición ao público do Proxecto de mellora de camiños en varias zonas de reestruturación parcelaria na provincia de Pontevedra

By 26 Xullo, 2016Maio 8th, 2019No Comments

Faise público para xeral coñecemento que ata o día 27 de agosto do corrente permanecerá exposto ao público no Concello o proxecto de mellora de camiños en varias zonas de reestruturación parcelaria na provincia de Pontevedra, co fin de que poida ser consultado por calquera persoa interesada e asemade poidan formular, de ser o caso e por escrito, as observacións e/ou alegacións que estimen convenientes en relación co citado proxecto.

Aviso de exposición

(X- 13031) Proxecto de mellora de camiños en varias zonas de reestruturación parcelaria na Provincia de Pontevedra ano 2016 – Concello de Rodeiro