Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro venres día 27 de xuño de 2008

By 24 Xuño, 2008No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro venres día 27 de xuño de 2008, ás 12 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :

1.- Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior.
2.- Acordo de adhesión do concello á asociación impulsora do pacto territorial de emprego de deza-tabeirós e nomeamento de representante do concello.
3.- Acordo de adhesión do concello ao pacto territorial de emprego de deza-tabeirós e nomeamento de vogal na asemblea xeral.
4.- Acordo de modificación parcial dos estatutos da mancomunidade de terras de deza.
5.- Moción do grupo municipal mixto sobre colocación de recolectores de reciclaxe en todas as parroquias.
6.- Rogos e preguntas.

Leave a Reply