Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro venres día 25 de abril de 2008

By 22 Abril, 2008No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro venres día 25 de abril de 2008, ás 12 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :

1º.- Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior.
2º.- Informe sobre o estado de tramitación das correccións esixidas pola CPTOPT para a aprobación definitiva do PXOM.
3º.- Creación da Comisión informativa permanente de planeamento.
4º.- Rogos e preguntas.

Leave a Reply