Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro luns día 31 de outubro de 2011

By 27 Outubro, 2011No Comments

O Sr. alcalde asinou a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro luns día 31 de outubro de 2011, ás 10 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :

1. – Aprobación do borrador da acta da sesión anterior.
2. – Aprobación inicial do orzamento xeral do Concello para o exercicio de 2011.
3. – Resolución da discrepancia en relación ao reparo formulado pola intervención municipal por falta de crédito na tramitación dos expedientes de contratación das obras incluídas no plan provincial de cooperación (PPC), anualidade 2011.
4. – Moción do concelleiro Sr. Hermida Cidre relativa á paralización cautelar das granxas que se están a construír no lugar de Aboldrón por parte de explotaciones porcinas Achacán S.C.
5. – Moción do grupo municipal socialista sobre a festa da terceira idades.
6. – Rogos e preguntas.

Leave a Reply