Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro luns día 24 de febreiro de 2014

By 20 Febreiro, 2014No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro luns día 24 de febreiro de 2014, ás 10 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :

1. Aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores.

2. Moción do grupo municipal socialista relativa ao anteproxecto de lei orgánica sobre saúde sexual e reprodutiva e interrupción voluntaria do embarazo.

3. Moción do grupo municipal socialista relativa á aplicación da reforma da política agraria comunitaria (PAC).

4. Moción do grupo municipal socialista relativa á retirada da tarxeta sanitaria á cidadanía que permanece fóra de España máis de 90 días.

5. Rogos e preguntas.

Leave a Reply