Skip to main content
Novas

Bonificación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para inmobles onde se desenvolven actividades agrícolas, gandeiras e forestais 2020

By 15 Xaneiro, 2020No Comments

O Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 28/11/17, acordou modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), introducindo unha bonificación potestativa do 95 % da cota íntegra do imposto para os inmobles no que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras e forestais e que cumpran os requisitos establecidos na modificación da Ordenanza aprobada. O texto definitivo da Ordenanza foi publicado no BOP núm. 29, correspondente ao día 9 de febreiro de 2018, que se contén como Anexo á presente.

O novo modelo normalizado de solicitude foi aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 10/01/20, e contense asemade como Anexo a esta nova.

A utilización do dito modelo normalizado é obrigatorio para a solicitude da bonificación.

A solicitude no modelo normalizado deberá presentarse no Rexistro do Concello ou ben por calquera outro medio admitido legalmente. No suposto de utilizar a sede electrónica do Concello, este deberá presentarse adxuntándoa, con toda a documentación preceptiva, dentro do trámite denominado instancia xeral.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de marzo de 2020.

Aqueles interesados que xa foron beneficiarios da bonificación na convocatoria realizada no exercicio de 2019 non teñen que volver reiterala.

Anexo I: Ordenanza (enlace)

Anexo II: Solicitude bonificación 2020 (pdf)