Skip to main content
Novas

Programa de turismo social para maiores imserso 2016/2017

By 3 Xuño, 2016Maio 8th, 2019No Comments

1. Persoas benificiarias

Poderán acollerse ó Programa, aquelas persoas que sexan pensionistas e conten coa idade mínima de 55 anos, (quedan exentos de cumprir esta condición, as persoas que acudan en calidade de cónxuxes), ademáis de persoas perceptoras de pensións por outros concepto,s ou perceptores de prestacións  ou subsidios de desemprego  con 60 anos cumplidos.

Admitirase como segundo acompañante a un fillo/a con discapacidade, sempre que se presente calificación de minusvalía, cunha porcentaxe mínima do 45%.

2. Destinos e precios

Ofértanse modalidades distintas, para que os maiores poidan gozar dunhas vacacións  entre outubro de 2016 e xuño de 2017, segundo a modalidade :

    • Illas Canarias ou Illas Baleares.
    • Viaxes culturais, para coñecer a historia e arte de España.
    • Turismo de natureza, con rutas por paraxes pintorescos.
    • Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade  Valenciana.

 3. Documentación necesaria para o trámite

    • D.N.I do solicitante e no seu caso do cónxuxe ou parella.

Para máis información e trámite de solicitudes, poderán achegarse ao departamento de servizos sociais do concello de rodeiro.

O prazo límite de presentación de solicitudes será  o día 17 de xuño de  2016.