Skip to main content
Novas

Información pública da instalación do parque eólico “Tenzas do Aire”

By 13 Abril, 2012No Comments

A entidade mercantil Renovables San Martiño S.L., con domicilio social en Dozón, solicitou a autorización administrativa, a declaración de utilidade pública e a aprobación do proxecto de execución para a instalación do parque eólico “Tenzas do Aire”. Dito parque eólico estará constituído por catro aeroxeradores cunha potencia total a instalar de 12 MW e sitúase entre as parroquias de Guillar e Pedroso. En cumprimento da normativa legal, sométese a información pública a seguinte documentación durante o prazo que se indica :

− Proxecto sectorial : trinta días.
− Estudo de impacto ambiental : trinta días.
− Relación concreta e individualizada de tódolos interesados, bens e dereitos afectados, así como planos parcelarios : quince días.

Durante ditos prazos os interesados poderán consultar a documentación na Casa do Concello, en horario de oficina, e presentar, de ser o caso, as alegacións que estimen pertinentes no rexistro municipal.

Leave a Reply