Skip to main content
Novas

Exposición ao público do Proxecto modificado da rede de camiños de concentración parcelaria da zona de “Val de Camba”

By 28 Setembro, 2015Setembro 30th, 2015No Comments

Faise público para xeral coñecemento que ata o día 20 de outubro do corrente permanecerá exposto ao público no Concello o proxecto modificado da rede de camiños de concentración parcelaria da zona de “Val de Camba”, co fin de que poida ser consultado por calquera persoa interesada e asemade poidan formular, de ser o caso e por escrito, as observacións e/ou alegacións que estimen convenientes en relación co citado proxecto.

Aviso de exposición (pdf)

Proxecto modificado da rede de camiños