Skip to main content
Novas

Exposición ao público do Proxecto complementario da rede de camiños principais da Z.C.P. de Val de Camba

By 11 Setembro, 2017Agosto 7th, 2019No Comments

Faise público para xeral coñecemento que ata o día 12 de outubro do corrente permanecerá exposto ao público no Concello o proxecto complementario da rede de camiños principais da zona de concentración parcelaria de Val de Camba, co fin de que poida ser consultado por calquera persoa interesada e asemade poidan formular ante a Consellería do Medio Rural, de ser o caso e por escrito, as observacións e/ou alegacións que estimen convenientes en relación co citado proxecto.

Aviso de exposición zcp-valdecamba