Skip to main content
Novas

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro venres día 29 de agosto de 2008

By 26 Agosto, 2008No Comments

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro venres día 29 de agosto de 2008, ás 12 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día :

1. Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior.
2. Aprobación do anteproxecto e acordos relativos á obra denominada
“COLECTOR XERAL E EDAR DE RODEIRO”.
3. Moción do grupo municipal do Partido Popular relativa á estrada Rodeiro-Piñor.
4. Moción do grupo municipal mixto relativa á restauración da eira pública Os Vilares.
5. Moción do grupo municipal mixto relativa á recuperación do recinto feiral de Río.
6. Rogos e preguntas.

Leave a Reply