Skip to main content
Novas

Aprobado inicialmente o Orzamento Xeral do Concello para o exercicio de 2011

By 8 Novembro, 2011No Comments

O Pleno do Concello, na sesión ordinaria celebrada o día 31 de outubro do corrente, aprobou inicialmente o Orzamento Xeral do Concello para o exercicio de 2011. De conformidade co previsto no artigo 150.1 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, o orzamento exponse ao público por espazo de quince días hábiles, contados a partires do día seguinte ao da publicación do correspondente Edicto no BOP, para que se poidan formular, no seu caso, as reclamacións que sexan pertinentes.

Na descarga asociada publícanse o resume por capítulos, o presuposto de ingresos por clasificación económica e o presuposto de gastos por programas.

Leave a Reply