Skip to main content
Novas

Altas de usuarios/as no Punto de Atención á Infancia (PAI), curso 2016-2017

By 22 Agosto, 2016Agosto 7th, 2019No Comments

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 22 de agosto do corrente, e previo informe-proposta dos Servizos Sociais municipais, acordou dar de alta como usuarios/as do Punto de Atención á Infancia (PAI), curso 2016-2017, aos seguintes solicitantes:

USUARIO/A DOMICILIO PUNTUACIÓN GLOBAL XORNADA ADXUDICADA
Raúl Valladares Gamallo A Torre de Carboentes-Carboentes 37 Mañá
Sara Valladares Gamallo A Torre de Carboentes-Carboentes 37 Mañá
Ánxela Albor Neira Vilameá-Negrelos 29 Mañá
Xavi Castro Vázquez A Torre de Carboentes-Carboentes 29 Mañá
Aurora Galego Vázquez Rio de Camba-San Cristovo do Az 29 Mañá
Brais García Cibeira Rodeiro-Rodeiro 25 Completa
Brais González Santomé Covelos-Fafián 25 Completa
León Sánchez Taboada Rodeiro-Rodeiro 23 Completa
Lucía Jácome Juíz Vilarmaior-San Cristovo do Az 23 Completa
Lois Presas García Trasulfe-Fafián 23 Completa
Jorge García Cagiga Rodeiro-Rodeiro 23 Mañá
Martín Vence Fernández Loureiro-Santa Baia de Camba 22 Mañá
Samuel Albor Forno Ourín-San Martiño de Asperelo 22 Mañá
Ainhoa Espigó Guerra Rodeiro-Rodeiro 22 Mañá
Martín Gutiérrez Rodríguez Os Ramos-Rodeiro 21 Mañá
Candela Millán Vence Barbeitos-Río 21 Mañá
Manuel Moreiras Cangado Rodeiro-Rodeiro 19 Mañá
María Fernández Areán A Ernida-Camba 19 Mañá
Daniela Sueiro Rodríguez A Latiza-Álceme 19 Mañá
Ángela Faílde Fafián Asperelo-San Martiño de Asperelo 17 Tarde
Luís Diéguez López Fafián-Fafián 17 Tarde
Daniela Dabouza Areán As Fontelas-Camba 15 Tarde

Infórmase que para o curso convocado obtiveron praza a totalidade dos solicitantes e, agás tres, foilles adxudicada a xornada elixida como primeira preferencia.