Skip to main content

O perfil do contratante é o sitio da web do Concello de Rodeiro no que se difunde información relativa á contratación administrativa. Dende aquí poderá acceder á Plataforma de contratación pública de Galicia, con este servizo, O Concello quere asegurar a transparencia e o acceso público na actividade contractual dunha maneira clara para o cidadán, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.

Accederá á consulta de anuncios de información previa do Concello de Rodeiro, das licitacións en curso e documentación de interese (pregos, datas de apertura, publicacións en outros medios), das adxudicacións provisionais e definitivas, ou dos puntos de contacto e medios de comunicarse co órgano de contratación.
Ademais disporá dun sistema de alertas polo que poderá recibir gratuitamente no seu enderezo de correo electrónico avisos sobre os novos concursos que se publican na Plataforma.

Para calquera dúbida posee a súa disposición o e-mail: contratacion@rodeiro.gal

Perfil contratante do Concello de Rodeiro

Adxudicacións:

– Demolición das antigas vivendas dos mestres de Rodeiro para a realización dun acceso ao pavillón polideportivo municipal e a construción dun edificio polivalente de uso asistencial – Fase I
– Mellora de camiños municipais de acceso a explotación na Ponte (Pedroso), Fornas (San Salvador de Camba), Barbeitos (Negrelos), etc)
– Adquisición de equipamento para labores de prevención de incendios forestais
– Reforzo de firmes en camiños de Rodeiro
– Adquisición de vehículo para labores de prevención de incendios forestais
Mellora dos vestiarios do campo de fútbol de Rodeiro
Humanización 2ª fase
Pavimentación vías públicas municipais Outeiro (Guillar)-Laxas (Pedroso) e As Fontelas-Cruz de Lamas (Camba)
Pavimentación vías públicas municipais Calque-Espasante (O Salto), Barbeitos-Rubiás (Negrelos) e acceso ao núcleo do lugar de Vilameá (Az)
Abastecemento e acceso ao núcleo do lugar de Vilafrío (A Portela)
Abastecemento de auga aos núcleos dos lugares de A Torre, Outeiro e Adelán (Guillar) e rúa B de Rodeiro-2ª fasePavimentación vías públicas municipais nas parroquias de Camba, Álceme, Santa Baia de Camba, Pedroso, Melide e Vilela.
Adquisición de mobiliario urbano
Pavimentación e accesos aos núcleos dos lugares de Toiriz (Arnego), Bardelás (Carboentes), Vilaxuste (Santa Baia de Camba), Aciveiro e Fafián (Fafián), A Ponte (Pedroso) e Barrio (San Martiño de Asperelo).
Pavimentación vías públicas municipais en Ranestras (Álceme) e A Torre de Carboentes (Carboentes).
Pavimentación vías públicas municipais nas parroquias de Camba, Álceme, Santa Baia de Camba, Pedroso, Melide e Vilela.
Pavimentación vías públicas municipais nas parroquias de San Salvador de Camba, A Portela, San Cristovo do Az, Camba e Álceme.
Alumeado público no núcleo de Rodeiro.
Pavimentacion vias publicas municipais nas parroquias de Carboentes, Arnego, O Salto e Camba
– Servizo externo docente da actividade formativa ocupacional “Curso de empregado de oficina”