Convocatoria pública para a provisión de prazas de persoal laboral temporal

Por | Novas | Sen comentarios

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 26 de agosto de 2008, acordou realizar convocatoria pública para a contratación, con carácter laboral temporal das seguintes prazas : Mestre do Punto de Atención á Infancia (PAI). Peón de servizos diversos. Técnico informático (xornada parcial). Arquitecto/Arquitecto Técnico (ata 31 de decembro de 2008). A selección das prazas realizarase polo…

Ler máis

Convocatoria de sesión extraordinaria do Pleno do Concello para o vindeiro venres día 11 de xullo de 2008

Por | Novas | Sen comentarios

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión extraordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro venres día 11 de xullo de 2008, ás 12 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte Orde do Día : Único.- Denominación como “AVENIDA AVIADOR GUMERSINDO AREÁN” do vial existente…

Ler máis

Apertura ao público da piscina municipal

Por | Novas | Sen comentarios

Mañá venres día 4 de xullo inaugurarase a temporada de verán na piscina municipal de Rodeiro. As instalacións abrirán ao público de martes a domingo, ambos inclusive, en horario de 12 a 14 horas da mañá e de 15,30 a 20,30 horas da tarde. Os luns permanecerá pechada ao público. Os usuarios deberán cumprir a normativa vixente así como as…

Ler máis

Extracto dos acordos adoptados polo Pleno do Concello na sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2008

Por | Novas | Sen comentarios

Solicitude á Deputación Provincial do cambio de destino de parte do anticipo núm. 753/05. Aprobouse pola maioría de catro votos a favor (grupos municipais socialista e IdR, co voto de calidade do Sr. alcalde) e catro en contra (grupo municipal do PP). Aprobación inicial do orzamento xeral do Concello para o exercicio de 2008. Aprobouse pola maioría de seis votos…

Ler máis

Extracto dos acordos adoptados polo Pleno do Concello na sesión ordinaria celebrada o día 27 de xuño de 2008

Por | Novas | Sen comentarios

– Aprobación do borrador da acta da sesión anterior.- Aprobouse por unanimidade. – Acordo de adhesión do Concello á Asociación impulsora do pacto territorial de emprego de Deza-Tabeirós e nomeamento de representante do Concello.- Aprobouse pola maioría de sete votos a favor (grupos municipais socialista, IdR e mixto) e catro abstencións (grupo municipal do PP). Desígnase representante ao Sr. alcalde….

Ler máis