Skip to main content
Novas

O Tribunal Superior de Xustiza (TSX) de Galicia falla a favor do Concello no xuízo polo Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO) dos parques eólicos.

By 11 Marzo, 2008No Comments

Con data 20 de febreiro do corrente a Sección Cuarta da Sala do Contencioso-Administrativo do TSX de Galicia dictou sentenza a favor do Concello de Rodeiro no recurso interposto no seu día pola empresa Enerfín S.A. contras as liquidacións practicadas polo Concello en relación co ICIO dos parques eólicos instalados por dita empresa en Rodeiro. A devandita sentenza, pioneira no ámbito galego, acepta case na súa totalidade os argumentos xurídicos do Concello e adopta unha nova xurisprudencia en relación coa inclusión na base do ICIO do valor dos elementos da instalación (aeroxeradores incluídos) como “imprescindibles e consubstanciais” á mesma. A resolución é firme, sendo susceptib le unicamente de recurso de casación en interese de lei ante o T.S., de conformidade co previsto no artigo 100 da LRXCA.

Leave a Reply