Skip to main content

Casa Escola de Santa Baia
(actualmente úsase como local de ensaio e gravación)

Casa Escola de A Latiza
(actualmente sede da Asociación de Cabaleiros e local de ensaio)

Casa Escola de San Salvador
(actualmente sede da Asociación de veciños e mesa electoral)

Casa Escola de Pedroso