Skip to main content
Category

Novas

Novas

SUBVENCIÓN ÁS ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO

A Xunta de Goberno Local de Rodeiro decidiu asignar 9.200 euros ás diferentes asociación e entidades sen ánimo de lucro que operan no municipio. As cantidades asignadas a cada unha correspóndense aos gastos contraídos no 2006. Durante o ano pasado non se inscribíu ningunha asociación no rexistro de Rodeiro. Unha das agrupacións que máis actividades desenvolveu e que máis cartos…
rodeamin
1 Xaneiro, 1970
Novas

Aprender a coidarme para coidar

O Concello de Rodeiro, en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar, ten previsto levar a cabo unha serie de obradoiros formativos no vindeiro mes de abril de 2010, dentro das actividades programadas dende o departamento de Servizo Sociais; destinadas á promoción e autonomía das persoas maiores traballando estratexias para o reforzo da súa memoria. O obradoiro terá lugar no…
rodeamin
1 Xaneiro, 1970
Novas

Exposición pública do padrón do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2008

Aprobados pola Dirección deste Organismo Autónomo os Padróns do Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica do exercicio 2008, poranse ó dispor do público no Concello de RODEIRO, desde o día 01 ó 19 de abril de 2008, ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, RJAP e PAC), podendo os interesados, durante dito prazo, examinen os…
rodeamin
1 Xaneiro, 1970
Novas

Lista de admitidos, composición do tribunal e data do primeiro exame da praza de administrativo-encargado do Centro Cultural Municipal “Manuel Lamazares” de Rodeiro

O Sr. alcalde con data 11 de febreiro do corrente dictou resolución pola que se aproba a lista provisional de admitidos, se fixa a composición do tribunal cualificador e se establece que o primeiro exercicio da fase de oposición terá lugar o vindeiro día 13 de marzo (xoves), ás 10 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello.
rodeamin
1 Xaneiro, 1970
Novas

Oferta de emprego

Convócase plaza de monitor deportivo para a escola do Celta. O prazo remata o luns 10 de Decembro. Anuncio monitor
rodeamin
1 Xaneiro, 1970
Novas

Exposición ó público das listas do censo electoral

Lémbrase a todos os veciños do concello que entre os días 21 e 28 de xaneiro, ambos inclusive, estará aberto no concello o servizo de consulta do censo electoral para as vindeiras eleccións xerais do día 9 de marzo de 2008. Durante dito prazo poderanse formular reclamacións contra a inclusión ou exclusión no censo electoral. as consultas e reclamacións, no…
rodeamin
1 Xaneiro, 1970